www.joris.at

Anna Bernauer ♀


✱ 05.05.1780Mutter [Mother]: Schröttenhammer, Eva ✱ ca. 1760
Vater [Father]: Pernauer, Andreas ✱ ca. 1755

Kinder [Children]
Sohn [Son]: Bernauer, Johann ✱ 25.12.1802 (Thalheim)

Quellen [Refences]
Sippentafel Familien Gruber - Wilhelm Gruber *1905


© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber