www.joris.at

Cäcilia Krziz / Bartosch ♀


ca. 1755* (Rottigel)
1. Ehe [Marriage]:
Bartosch, Mathias ✱ ca. 1750 (Mährisch Kromau)

Kinder [Children]
Tochter [Daughter]: Bartosch, Franziska ✱ ca. 1795 (Mährisch Kromau)© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber