www.joris.at

Hubert Rippel ♂


✱ 1892Mutter [Mother]: Jäckel, Anna ✱ 25.4.1864 (Schildberg) 🕇 09.1938 (Hartmannsdorf)
Vater [Father]: Rippel, Hubert ✱ 1.10.1863 🕇 1910

Geschwister [Siblings]
Rippel, Anna ✱ 5.7.1882
Rippel, Hugo ✱ 1893
Rippel, Otto ✱ 1894
Rippel, Sophie ✱ 1895

Kinder [Children]
Sohn [Son]: Rippel, Gerhard ✱ 20.6.1919 🕇 12.2.1994 (Lauterbach)© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber