www.joris.at

Josefa Bauer / Kammler ♀


ca. 1819*
1. Ehe [Marriage]:
Kammler, Johann ✱ ca. 1814

Kinder [Children]
Tochter [Daughter]: Kammler, Anna ✱ ca. 1844© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber