www.joris.at

Camilla Knobloch / Eberhardt ♀


✱ 08.09.1914 (Linz, Österreich)
🕇 (Linz, Österreich)


Mutter [Mother]: Skett, Kamilla ✱ 16.5.1886 (Brod) 🕇 17.9.1910 (Linz)
Vater [Father]: Knobloch, Oskar ✱ 17.12.1887 (Geisbach) 🕇 13.2.1966

Geschwister [Siblings]
Knobloch, Oskar ✱ 17.10.1912 (Linz) 🕇 (Istria)

1. Ehe [Marriage]: 19.03.1940
Eberhardt, Karl ✱ 27.7.1913 (Hörsching) 🕇 6.1.1944 (Linz)

Kinder [Children]
Sohn [Son]: Eberhardt (♂)© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber