www.joris.at

Jakob Vogsalar ♂


ca. 1815*
🕇 ca. 1845*
30 Jahre [years]1. Ehe [Marriage]:
Stanger, Amalie ✱ ca. 1818© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber