www.joris.at

Holobetz Georg ♂


ca. 1690*
Kinder (Children)
Sohn (Son): Holoubek, Jakob ✱ ca. 1713

Quellen (Refences)
Sippentafel Paweletz - Herta Atzelsberger


© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber | Auflistung aller Personen (Index of persons) | Auflistung aller Orte (Index of Locations)© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber