www.joris.at

Georg Czick ♂


ca. 1670*
Kinder (Children)
Sohn (Son): Czick, Josef ✱ ca. 1700

Quellen (Refences)
Sippentafel Paweletz - Herta Atzelsberger


© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber | Auflistung aller Personen (Index of persons) | Auflistung aller Orte (Index of Locations)© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber