www.joris.at

Marie Geidl ♀


ca. 1900*Mutter [Mother]: Mascha, Marie ✱ 10.9.1880
Vater [Father]: Geidl, ✱ ca. 1880

Geschwister [Siblings]
Geidl, Ernestine ✱ ca. 1900
Geidl, Aurelie ✱ ca. 1900

Quellen [Refences]
Sippentafel Paweletz - Herta Atzelsberger


© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber