www.joris.at

Marie Geidl ♀


ca. 1900*



Mutter (Mother): Mascha, Marie ✱ 9.10.1880
Vater (Father): Geidl, ✱ ca. 1880

Geschwister (Siblings)
Geidl, Ernestine ✱ ca. 1900
Geidl, Aurelie ✱ ca. 1900

Quellen (Refences)
Sippentafel Paweletz - Herta Atzelsberger


© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber | Auflistung aller Personen (Index of persons) | Auflistung aller Orte (Index of Locations)



© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber