www.joris.at

Engelbert Mascha ♂


✱ 04.11.1925
28.11.1943
18 years


Vater (Father): Mascha, Engelberg ✱ 7.9.1895

Geschwister (Siblings)
Mascha (♀)

Quellen (Refences)
Sippentafel Paweletz - Herta Atzelsberger


© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber | Auflistung aller Personen (Index of persons) | Auflistung aller Orte (Index of Locations)© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber