www.joris.at

Georg Hoffman ♂


ca. 1690*
1. Ehe (Marriage):
Stiawa, Marina ✱ 1.4.1692 (Wolframitz)

Quellen (Refences)
Sippentafel Paweletz - Herta Atzelsberger


© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber | Auflistung aller Personen (Index of persons) | Auflistung aller Orte (Index of Locations)© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber