www.joris.at

Roferlin Schpatschek / Zimmer ♀


✱ 06.06.1786 (Lidmeritz)


06.06.1786 Taufe [Baptism]:

Mutter [Mother]: Klein, Agollonir ✱ ca. 1765
Vater [Father]: Schpatschek, Jakob ✱ ca. 1760

1. Ehe [Marriage]: 25.02.1813 (Wolframitz)
Zimmer, Jakob ✱ 17.4.1786 (Wolframitz)

Kinder [Children]
Tochter [Daughter]: Zimmer, Thecla ✱ ca. 1820 (Gubschitz) 🕇 (Gubschitz)

Dokumente [Documents]
1813 Trauung [Marriage] ⚭ * Pf. Wolframitz IV/31 (Jakob Zimmer)© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber