www.joris.at

Cara Lyn Spanier ♀


✱ 12.05.2012 (Bluffs Iowa, USA)
12.05.2012 (Bluffs Iowa, USA)
0 years


Mutter (Mother): Gehrke (♀)
Vater (Father): Spanier (♂)

Geschwister (Siblings)
Spanier (♀)
Spanier (♀)
Spanier (♂)© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber | Auflistung aller Personen (Index of persons) | Auflistung aller Orte (Index of Locations)© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber