www.joris.at

Aloisia Salfinger ♀


✱ 10.05.1870 (Neukirchen 70, Österreich) unehelichMutter (Mother): Salfinger, Theresia ✱ 9.3.1844 (Kaufing)

Geschwister (Siblings)
Salfinger, Anna ✱ 13.7.1867 (Neukirchen) † 7.11.1895

Dokumnente (Documents)
1870 Neukirchen bei Altmuenster Taufen
© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber | Auflistung aller Personen (Index of persons) | Auflistung aller Orte (Index of Locations)