www.joris.at

Katharina Kerschner / Zehetmaier ♀


ca. 1830*




1. Ehe [Marriage]:
Zehetmaier, Mathias ✱ ca. 1830

Kinder [Children]
Tochter [Daughter]: Zehetmaier, Josepha ✱ ca. 1850



© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]



© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber