www.joris.at

Josegha Mitterhauser / Arnberger ♀


ca. 1850*
1. Ehe (Marriage):
Arnberger, Anton ✱ ca. 1850

Kinder (Children)
Sohn (Son): Arnberger, Franz ✱ 21.7.1871

Dokumnente (Documents)
1905 Kematen an der Krems Taufen Amberger Maria Tom XVI pag 154 Nr 21
© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber | Auflistung aller Personen (Index of persons) | Auflistung aller Orte (Index of Locations)