www.joris.at

Barbara Landerl / Schimpelsberger ♀


ca. 1845*
1. Ehe [Marriage]:
Schimpelsberger, Franz ✱ ca. 1845

Kinder [Children]
Tochter [Daughter]: Schimpelsberger, Theresia ✱ 14.3.1868

Dokumente [Documents]
1905 Verweis [Reference] ⤝ Kematen an der Krems Taufe Enkelkind (Maria Arnberger)© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber