www.joris.at

Simon Kogler ♂


ca. 1750*
1. Ehe [Marriage]:
Gröllin, Maria Anna ✱ ca. 1750

Kinder [Children]
Sohn [Son]: Kugler, Karl ✱ 7.10.1777 (Hinterhütten)

Quellen [Refences]
Familienchronik Hirsch - Friedrich Hirsch *1920


© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber