www.joris.at

Walter Schmid ♂


✱ 25.05.1981
27.10.1982
1 years


Vater (Father): Schmid (♂)

Geschwister (Siblings)
Schmid (♀)
Schmid (♂)
Schmid (♂)
Schmid (♀)

Quellen (Refences)
Sippentafel Paweletz - Herta Atzelsberger


© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber | Auflistung aller Personen (Index of persons) | Auflistung aller Orte (Index of Locations)© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber