www.joris.at

Mitzi Paweletz ♀


✱ 1904 (Gubschitz)Mutter (Mother): Paweletz, Antonia ✱ 13.4.1874
Vater (Father): Paweletz, Johann ✱ 1.12.1873 (Gubschitz) † 1949 (Brünning)

Geschwister (Siblings)
Paweletz, Johann ✱ 1899 † 1913

Quellen (Refences)
Sippentafel Paweletz - Herta Atzelsberger


© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber | Auflistung aller Personen (Index of persons) | Auflistung aller Orte (Index of Locations)© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber