www.joris.at

Josefine Hanel / Broudré ♀


✱ 1846
🕇 1880
34 Jahre [years]


Mutter [Mother]: Schmidl, Barbara ✱ ca. 1805 (Wien)
Vater [Father]: Hanel, Wilhelm ✱ 1803 🕇 1864

Geschwister [Siblings]
Hanel, Johann E. G. A. ✱ 1848 🕇 1908

1. Ehe [Marriage]: 27.01.1866 (Pilsen)
Broudré, Karl Josef Franz Emanual ✱ 1841 (Prag) 🕇 1899 (Pilsen)

Kinder [Children]
Sohn [Son]: Broudre, Karl Emanuel Wilhelm ✱ 26.10.1866 (Wien) 🕇 10.11.1929 (Znaim)
Sohn [Son]: Broudre, Wilhelm E. K. ✱ 1868 (Prag) 🕇 1946 (Plauen)
Sohn [Son]: Broudre, Emanuel J. ✱ 1869 (Prag) 🕇 1947 (Bayern)
Tochter [Daughter]: Broudre, Maria B. J. ✱ 1871 (Prag)
Sohn [Son]: Broudre, Viktor J. A. ✱ 1872 (Pilsen)

Quellen [Refences]
Ahnenforschung - Matt Kessler


© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber