www.joris.at

Ignatz Zimmermann ♂


ca. 1800*
1. Ehe (Marriage):
Knei▀l, Johanna ✱ ca. 1800

Kinder (Children)
Tochter (Daughter): Zimmermann, Johanna ✱ 9.6.1820© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber | Auflistung aller Personen (Index of persons) | Auflistung aller Orte (Index of Locations)© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber