www.joris.at

Ida Volderauer / Lienbacher ♀


ca. 1825*
1. Ehe (Marriage):
Lienbacher, Johann G. ✱ 1822 † 1896 (Salzburg)

Kinder (Children)
Tochter (Daughter) §: Mußoni, Maria K. ✱ 1856 (Salzburg)

Quellen (Refences)
Ahnenforschung Matt Kessler


© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber | Auflistung aller Personen (Index of persons) | Auflistung aller Orte (Index of Locations)© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber