www.joris.at

Antonius Limpeck ♂


✱ 14.08.1809
🕇 30.01.1815
6 Jahre [years]


Mutter [Mother]: Postl, Anna Maria ✱ 30.9.1789 (Mannersdorf am Leithagebirge) 🕇 14.3.1877 (Gattendorf)
Vater [Father]: Limbeck, Francisci ✱ 18.1.1785 (Neudorf bei Parndorf) 🕇 11.8.1860 (Gatta)

Geschwister [Siblings]
Limpeck (♀)
Limpeck (♀)
Limpeck (♂)
Limpeck, Petrus ✱ 13.4.1819 🕇 22.4.1819
Limpeck (♀)
Limpeck, Georg ✱ 7.4.1825 (Gattendorf) 🕇 15.11.1889 (Gattendorf)
Limbeck, Petrus ✱ 7.4.1825 (Gatta)
Limpeck, Maria ✱ 4.8.1826 🕇 5.8.1826
Limpeck, Rosa ✱ 4.8.1826 🕇 5.8.1826
Limbek, Theresia ✱ 26.5.1828 (Gatta)
Limbek, Magdalena ✱ 24.3.1832 (Gatta) 🕇 30.9.1932
Limbek, Franciscus ✱ 15.4.1833 (Gatta) 🕇 11.3.1916 (Gatta)
Limbek, Joannes ✱ 14.2.1836 (Gatta)

Quellen [Refences]
Ahnenforschung - Otto Limbeck *1962


© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber