www.joris.at

Johann Mascha ♂


✱ 29.10.1892
🕇 16.03.1949
57 years


Mother: Paweletz, Barbara ✱ 22.9.1860 (Gubschitz) 🕇 7.9.1933 (Gubschitz)
Father: Mascha, Jakob ✱ 28.4.1854 🕇 19.7.1902

Siblings
Mascha, Karoline ✱ 7.12.1878
Mascha, Marie ✱ 10.9.1880
Mascha, Julie ✱ 4.6.1882
Mascha, Leopoldine ✱ 10.9.1884
Mascha, Franziska ✱ 1.3.1887 🕇 5.3.1946
Mascha, Jakob ✱ 2.8.1888
Mascha, Wilhelmine ✱ 10.5.1891 🕇 27.4.1908
Mascha, Engelberg ✱ 9.7.1895
Mascha, Therasia ✱ 3.10.1898 🕇 11.2.1946

Children
Son: Mascha, Johann ✱ 30.5.1921 🕇 25.9.2003 (Bad Schallerbach)
Son: Mascha (♂)

Refences
Family tree of the Paweletz family - Herta Atzelsberger *1926


© 2023 Family research Joris Gruber | Index of persons | Index of Locations© 2023 Family research Joris Gruber