www.joris.at

Kallab ♂


ca. 1880*
1. Ehe (Marriage):
Mascha, Julie ✱ 6.4.1882

Kinder (Children)
Sohn (Son): Kallab, Jakob ✱ 1918© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber | Auflistung aller Personen (Index of persons) | Auflistung aller Orte (Index of Locations)© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber