www.joris.at

Wilhelmine Mascha ♀


✱ 10.05.1891
27.04.1908
17 years


Mutter (Mother): Paweletz, Barbara ✱ 22.9.1860 (Gubschitz) † 9.7.1933 (Gubschitz)
Vater (Father): Mascha, Jakob ✱ 28.4.1854 † 19.7.1902

Geschwister (Siblings)
Mascha, Karoline ✱ 12.7.1878
Mascha, Marie ✱ 9.10.1880
Mascha, Julie ✱ 6.4.1882
Mascha, Leopoldine ✱ 9.10.1884
Mascha, Franziska ✱ 3.1.1887 † 3.5.1946
Mascha, Jakob ✱ 8.2.1888
Mascha, Johann ✱ 29.10.1892 † 16.3.1949
Mascha, Engelberg ✱ 7.9.1895
Mascha, Therasia ✱ 10.3.1898 † 2.11.1946

Quellen (Refences)
Sippentafel Paweletz - Herta Atzelsberger


© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber | Auflistung aller Personen (Index of persons) | Auflistung aller Orte (Index of Locations)© 2020 Familienforschung (Family research) Joris Gruber