www.joris.at

Therasia Mascha / Schüller ♀


✱ 03.10.1898
🕇 11.02.1946
48 Jahre [years]


Mutter [Mother]: Paweletz, Barbara ✱ 22.9.1860 (Gubschitz) 🕇 7.9.1933 (Gubschitz)
Vater [Father]: Mascha, Jakob ✱ 28.4.1854 🕇 19.7.1902

Geschwister [Siblings]
Mascha, Karoline ✱ 7.12.1878
Mascha, Marie ✱ 10.9.1880
Mascha, Julie ✱ 4.6.1882
Mascha, Leopoldine ✱ 10.9.1884
Mascha, Franziska ✱ 1.3.1887 🕇 5.3.1946
Mascha, Jakob ✱ 2.8.1888
Mascha, Wilhelmine ✱ 10.5.1891 🕇 27.4.1908
Mascha, Johann ✱ 29.10.1892 🕇 16.3.1949
Mascha, Engelberg ✱ 9.7.1895

1. Ehe [Marriage]:
Schüller, ✱ ca. 1890

Kinder [Children]
Sohn [Son]: Schüller (♂)
Tochter [Daughter]: Schüller (♀)

Quellen [Refences]
Sippentafel Paweletz - Herta Atzelsberger


© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber | Auflistung aller Personen [Index of persons] | Auflistung aller Orte [Index of Locations]© 2021 Familienforschung [Family research] Joris Gruber